Sign. - Perpetual


Op grond van de cumulatieve risicoverhogende eigenschappen van de perpetual obligatie van de Bank of ireland (BOiobligatie) is de rechtbank met eisers van oordeel dat een belegging in de BOi-obligatie naar haar aard (veel) grotere risico's oplevert ten aanzien van de koers, verhandelbaarheid en het verliezen van (een deel van) de inleg dan die van een normale obligatie. De door de bank gehanteerde risicoprofielen zijn niet goed bruikbaar bij de beantwoording van de vraag of de bank bij de uitvoering van de verstrekte opdracht heeft gehandeld overeenkomstig hetgeen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beleggingsadviseur onder de gegeven omstandigheden mag worden verwacht. Met het advies voor 100% te beleggen in de BOi-obligatie werden de toch al grote risico's van een complexe obligatie verder uitvergroot. Het door de bank gegeven advies paste niet bij de situatie van eisers. Hieraan doet niet af dat de bank meende dat de Bank of ireland een solvente debiteur was. De rechtbank concludeert dat de bank bij haar beleggingsadvies is tekortgeschoten. Eisers moeten 40% van hun schade zelf dragen. (Rb. 's-Hertogenbosch 28 december 2011, «JOR» 2012/50)

Verder lezen
Terug naar overzicht