Sign. - Personenvennootschappen, overdrachtsbelasting en het MKB: een moeizame problematiek die bijna was opgelost, en nog kan worden opgelost


In de MKB-sfeer komt de combinatie van een maatschap of vof en onroerende zaken nog zeer regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan vrije beroepers in de dienstensector die in maatschapsverband een praktijk uitoefenen. Op de balans van de maatschap staat een fraai, kapitaal pand dat door de maatschap is aangekocht en waarin de praktijk/onderneming wordt uitgeoefend. Geregeld treden maten toe of uit. Daarbij wordt betaald voor de gekochte, respectievelijk verkochte goodwill en stille reserves in het pand. Deze betalingen gebeuren altijd 'buiten de balans van de maatschap om'. Het toe- en uittreden leidt in veel gevallen tot heffing van overdrachtsbelasting over de onroerende zaken waarin de praktijk/onderneming wordt uitgeoefend. Deze heffing wordt in de praktijk als bezwarend ervaren, vooral ook omdat deze niet aan de orde zou komen wanneer de onderneming zou zijn uitgeoefend in de vorm van een bv. De schrijvers willen aandacht vragen te blijven zoeken naar een oplossing voor het probleem. (FBN 2012, 14, H.J.M. Scholtman en D. van Laren)

Verder lezen
Terug naar overzicht