Sign. - Persoon achter niet-bestaande rechtspersoon aansprakelijk voor betaling van achterstallig loon


Werknemer heeft gewerkt voor een niet-bestaande vennootschap krachtens arbeidsovereenkomst. Hij heeft slechts een gedeelte van zijn salaris ontvangen, waardoor hij de personen achter de niet-bestaande vennootschap, geïntimideerde 1 en 2, in rechte heeft betrokken. Geïntimideerde 2 stelde dat hij nimmer een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met werknemer. Het hof stelt hierover dat het enkele feit dat hij bij de ondertekening aanwezig was, hem nog geen partij maakt bij die overeenkomst. Geïntimideerde 1 was wel partij bij de overeenkomst. Op grond van de omstandigheden van het geval hebben zowel de kantonrechter als het hof aangenomen dat geïntimideerde 1 voor eigen rekening en risico een arbeidsovereenkomst met werknemer had gesloten. Echter geïntimideerde 1 bleek inmiddels failliet te zijn. Gezien het feit dat het appel niet is ingesteld tegen de curator kan een veroordeling de failliete boedel niet binden. Hieruit blijkt dus dat het van belang is om als werknemer na te gaan of de contractspartij waarmee een arbeidsovereenkomst wordt gesloten rechtspersoonlijkheid heeft en dus bestaat. Tevens is het van belang na te gaan of de contractspartij in staat is om het loon uit te betalen en niet failliet is gegaan. (Hof lsquos-Gravenhage 24 februari 2009, LJN BH7002)

(Hof ‘s-Gravenhage 24 februari 2009, LJN BH7002)

Verder lezen
Terug naar overzicht