Sign. - Prejudiciële vraag marktmanipulatie


De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of art. 1 punt 2, sub a, tweede streepje van Richtlijn 2003/6 (Richtlijn marktmisbruik) in die zin moet worden uitgelegd dat, om ervan uit te kunnen gaan dat de koers van een of meer financiële instrumenten op een abnormaal of een kunstmatig niveau is gehouden, vereist is dat die koers gedurende een bepaald tijdsverloop een abnormaal of een kunstmatig niveau behoudt. De Nederlandse versie van de bepaling gebruikt het werkwoord "houden". De bepaling dient echter niet alleen in de Nederlandse versie te worden onderzocht. Volgens vaste rechtspraak gebiedt het vereiste van een uniforme toepassing en dus uitlegging van een Uniehandeling dat deze niet op zichzelf in een van zijn versies wordt beschouwd, maar wordt uitgelegd zowel naar de werkelijke bedoeling van de auteur ervan als naar het door deze laatste nagestreefde doel, gelet op onder andere de in alle talen geredigeerde versies. Andere talenversies bevatten geen aanwijzing dat alleen handelwijzen die tot gevolg hebben dat de koers van een of meer betrokken financiële instrumenten gedurende bepaalde tijd op een abnormaal of een kunstmatig niveau wordt gehouden, als "marktmanipulatie" in de zin van deze bepaling kunnen worden aangemerkt. Het volstaat dat de betrokken handelwijzen een abnormaal of een kunstmatig niveau aan de koers van een of meer financiële instrumenten hebben teweeggebracht. Richtlijn 2003/6 heeft tot doel de integriteit van de financiële markten van de Europese Unie te waarborgen en het vertrouwen van de beleggers in deze markten te vergroten. Dit vertrouwen berust onder andere op de omstandigheid dat zij met elkaar op de voet van gelijkheid verkeren en dat zij zullen worden beschermd tegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht