Sign. - Prejudiciële vragen 30%-regeling


De Hoge raad heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van justitie over de grens van 150 km in de 30%regeling. Deze grens geldt voor de ingekomen werknemers die van buiten Nederland in dienst treden bij een Nederlandse werkgever. Een werknemer die op minder dan 150 km van de Nederlandse grens woont, kan geen gebruik maken van de 30%regeling. Dit levert een onderscheid op tussen inwoners van lidstaten onderling. De drie prejudiciële vragen zien op de belemmering, rechtvaardiging en proportionaliteit van de regeling.
(HR 9 augustus 2013, nr. 12/05577, ECLI:NL:HR:2013:474, V-N 2013/37.13, NTFR 2013/1671)

Verder lezen
Terug naar overzicht