Sign. - Prejudiciële vragen fiscale eenheid


Belanghebbende houdt de aandelen in dochtermaatschappijen via een Duitse AG en een Duitse GmbH. in geschil is of de inspecteur de fiscale eenheid vennootschapsbelasting tussen belanghebbende en de indirect gehouden dochtermaatschappijen mag weigeren. Deze casus lijkt sterk op Hvj EG 27 november 2008, C418/ 07 (Papillon), een zaak over de franse fiscale eenheidsregeling, waarin het Hvj oordeelde dat een fiscale eenheid op grond van Europees recht moest worden toegestaan. Het hof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van justitie EU, nadat het de regeling van de fiscale eenheid uitgebreid heeft beschouwd vanuit het europees recht.
(Hof Amsterdam 17 januari 2013, nr. 11/00587, LJN BY8717, V-N 2013/14.14, NTFR 2013/527)

Verder lezen
Terug naar overzicht