Sign. - Principeakkoord over ontslagvergoedingen


Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de FNV en de VNO-NCW sloten begin september een principeakkoord over de ontslagvergoedingen. Hierin spraken zij af dat werknemers die jaarlijks € 75.000 of meer verdienen voortaan bij hun ontslag hoogstens een jaarsalaris meekrijgen. Behalve deze maximering voor hogere inkomens kwamen de partijen overeen dat er in deze kabinetsperiode niet verder zal worden getornd aan het ontslagrecht. De preventieve toetsing van het ontslag door de kantonrechter of de CWI blijft daarmee intact. Met bovengenoemd principeakkoord belandt het voorstel van de commissie Bakker grotendeels in de la. Niet alleen hoeft Nederland voorlopig nog niet door te werken tot in ieder geval het 67ste jaar in 2040, ook zet de minister (nog) niet het mes in de WW en komt er vooralsnog geen persoonsgebonden werkbudget voor de scholing en inzetbaarheid van werknemers. Tijdens het najaarsoverleg op 7 oktober 2008 is het principeakkoord over de ontslagvergoedingen ondertekend. Vervolgens zal de minister het akkoord omzetten in een wetsvoorstel. (Sdu Opmaat Arbeidsrecht nieuwsbericht 2008/183) 

Verder lezen
Terug naar overzicht