Sign. - Private equity – wat is het en hoe is het gereguleerd in Nederland?


Private equity richt zich op verschaffing van eigen vermogen, dat niet wordt verhandeld op de publieke kapitaalmarkt. PEpartijen werven fondsen, selecteren portfolioondernemingen, trachten deze te verbeteren en stappen hier uiteindelijk weer uit. De schrijver onderzoekt aan de hand van de beschreven gedragslijn hoe private equity nu daadwerkelijk wordt gebruikt en belicht de regelgeving die van toepassing is op Nederlandse private equitypartijen. Zij genieten in Nederland veel vrijstellingen, waardoor hun werkzaamheden niet transparant zijn. De bestaande onduidelijkheid met betrekking tot hun activiteiten en daarmee hun rol binnen de financiële crisis, heeft ervoor gezorgd dat de activiteiten aan banden zijn gelegd. Met name met de komst van de aIfMrichtlijn (2011/61/EU) is het toezicht op private equity toegenomen. De vergunningplicht en doorlopende verplichtingen die voornamelijk zien op informatieverschaffing, zullen als een grote last worden ervaren. Dit valt uit transparantieoverwegingen aan te moedigen, maar vanuit praktisch oogpunt gaat een en ander wellicht wat ver.
(O&F 29013, nr. 2, p. 52, mr. C.D. Spetter)

Verder lezen
Terug naar overzicht