Sign. - Problemen bij samenloop van beneficiaire aanvaarding en legitieme


Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan een beroep op de legitieme portie. Er ontstaat pas een legitimaire aanspraak indien de gift een waarde heeft die hoger is dan het negatieve saldo van de nalatenschap. Komt de inkorting ten goede aan de schuldeisers van de nalatenschap? Artikel 4:80 lid 2 BW verhindert niet dat de mede-erfgenamen op de begiftigde een vordering krijgen wegens inkorting.

(mr. A.J.H. Pleysier, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2012/12, p. 13)

Verder lezen
Terug naar overzicht