Sign. - Proceskostenveroordeling in familierecht: gewoon doen!


In civiele zaken is het gebruikelijk dat de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten wordt veroordeeld. In het familierecht gebeurde dat vroeger vrijwel nooit. De laatste jaren is een kentering merkbaar. Steeds vaker besluiten rechtbanken en hoven onnodig procederende echtelieden in de proceskosten te veroordelen. Ook de aard van de zaak (bijvoorbeeld in belagingszaken) leidt soms tot een proceskostenveroordeling. Het is de vraag of de rechter in het familierecht niet vaker zou moeten besluiten de partij, die ongelijk krijgt, in de kosten te veroordelen. In dit artikel wordt ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot proceskostenveroordelingen in het familierecht.

(mr.dr. L.H.M. Zonnenberg, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/6, p. 129)

Verder lezen
Terug naar overzicht