Sign. - Proefschrift; drie stellingen. grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht


In het kader van zijn onlangs verschenen proefschrift bespreekt Van Boxel drie stellingen: (i) de Nederlandse fusiewetgeving dient vanuit het oogpunt van harmonisatie opgeschoond te worden, (ii) er dient een betere bescherming te komen voor schuldeisers van een Nederlandse vennootschap die als gevolg van een grensoverschrijdende outbound fusie verdwijnt, en (iii) de wetgever heeft bij de implementatie van de Richtlijn grensoverschrijdende fusies de belangen van de staat onvoldoende behartigd. (WPNR 2011/6905, mr. H.J.M.M. van Boxel)

Verder lezen
Terug naar overzicht