Sign. - Proefschrift; vier stellingen. De geschillenregeling ten gronde


De schrijfster poneert ter bespreking van haar recentelijk verschenen proefschrift vier stellingen: (i) de uitstoting bijt de bescherming van eigendom niet, (ii) de meest geschikte peildatum is een flexibele peildatum, (iii) de lange procedure is de reden waarom de geschillenregeling niet goed werkt, en (iv) de gedwongen overdracht van aandelen moet als voorziening na gebleken wanbeleid kunnen worden bevolen. (WPNR 2011/6911, mr. C.D.J. Bulten)

Verder lezen
Terug naar overzicht