Sign. - Proeftijdbeding rechtsgeldig nu geen sprake is van opvolgend werkgeverschap


In kort geding heeft de kantonrechter geoordeeld dat er geen sprake is van opvolgend werkgeverschap. Onomstreden is dat werknemer bij werkgever 1 in dienst is getreden als lsquoplannerrsquo. Niet ter discussie staat dat de door werknemer bij werkgever 2 te verrichten functie nog in ontwikkeling was en dat aan haar een zekere mate van vrijheid werd toegekend om daaraan invulling te geven. Ter zitting heeft werknemer aangevoerd dat aan haar in de loop van de tijd steeds meer taken werden toebedeeld, waarbij zij heeft gesteld dat zij werkzaamheden is gaan verrichten, behorende bij een functie van officemanager en manager opleidingen. Daaruit kan worden afgeleid dat de door werknemer voor werkgever 2 te verrichten werkzaamheden in relevante mate complexer en op hoger niveau lagen dan tijdens het dienstverband met werkgever 1. Voorts staat vast dat werknemer anders dan voorheen het merendeel van de bedongen arbeidsuren had te besteden aan werkgever 2. Werkgever 2 richtte zich daarbij op andersoortig onderwijs dan werkgever 1. Al met al is moeilijk voorstelbaar dat de bij werkgever 2 te bekleden en nader te definiëren functie geen nieuwe vaardigheden of verantwoordelijkheden zouden vereisen. Dat werkgever 2 vanuit werknemers positie bij werkgever 1 kennelijk een gunstige indruk van werknemer had en haar een kans wilde bieden, maakt niet dat werkgever 2 al voormeld inzicht had in werknemers hoedanigheden en geschiktheid voor de bij haar in te vullen functie, die andere vaardigheden en verantwoordelijkheden vereist. Gezien het voorgaande komt de kantonrechter tot het voorlopige oordeel dat het proeftijdbeding in dit geval geoorloofd moet worden geacht. Vooralsnog moet dan ook worden ingeschat dat het gegeven ontslag stand zal houden. (Ktr. Zwolle 21 augustus 2009, LJN BJ6947)

(…

Verder lezen
Terug naar overzicht