Sign. - Proratering bonus door zwangerschapsverlof verboden


Bonusregeling stelt omvang bonus afhankelijk van bedrijfs- en persoonlijke doelstellingen en bepaalt dat bij inactiviteit langer dan een maand de bonus wordt geprorateerd. Hierdoor krijgt werkneemster die vanwege (ziekte voorafgaand aan) zwangerschapsverlof en bevallingsverlof afwezig was geen volle bonus. Kantonrechter volgt CGB (oordeel 2007-188) dat dit direct onderscheid o.g.v. geslacht oplevert. Overigens vindt de kantonrechter de bonus geen ‘loon’ ex art. 7:629 BW.

(Ktr. Utrecht 8 oktober 2008, «JAR» 2009/9) 

Verder lezen
Terug naar overzicht