Sign. - R. Hampsink, ‘WGBL en kantonrechtersformule in strijd met Europese antidiscriminatierichtlijn', TRA 2011/3, nr. 22


De auteur stelt in dit artikel de vraag of de WGBL en de kantonrechtersformule zich wel verdragen met richtlijn 2000/78/EG. Deze richtlijn maakt een onderscheid tussen direct en indirect leeftijdsonderscheid. Indirect onderscheid op grond van leeftijd is gerechtvaardigd ingeval daarvoor een legitiem doel bestaat en de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. Direct onderscheid is op grond van de richtlijn enkel toegestaan indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De WGBL maakt dit onderscheid tussen direct en indirect onderscheid niet. Beide soorten onderscheid kunnen volgens art. 7 WGBL worden gerechtvaardigd door een legitiem doel op de voorwaarde dat de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn (de toets die de richtlijn aanlegt voor indirect onderscheid). De wet hanteert hiermee voor direct onderscheid een soepeler criterium dan de kaderrichtlijn doet en is daarmee derhalve strijdig. Eenzelfde conclusie trekt de auteur voor de kantonrechtersformule. Zolang een wettelijke grondslag voor deze formule ontbreekt, dient hij buiten toepassing te worden gelaten.

Verder lezen
Terug naar overzicht