Sign. - Rb. Utrecht 20 mei 2005


Twee werknemers, niet lid van FNV, menen dat FNV onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld. FNV zou bij het vaststellen van een sociaal plan met hun voormalige werkgever haar eigen leden hebben bevoordeeld ten opzichte van andere werknemers, doordat FNV instemde met het sociaal plan onder de voorwaarde dat een bedrag van € 62.500 aan haar wordt betaald voor advieskosten. Dit bedrag is uiteindelijk onder drie ontslagen leden van FNV verdeeld, die dit ontvingen bovenop de suppletieregeling uit het sociaal plan. De rechtbank oordeelt dat FNV in de eerste plaats de belangen van haar leden behartigt. Zij is niet gehouden om voor leden en niet-leden steeds gelijke resultaten te behalen. Dat is niet onrechtmatig. Van misbruik van bevoegdheid door FNV is volgens de Rechtbank evenmin sprake. (LJN BI4695)

(LJN BI4695)

Verder lezen
Terug naar overzicht