Sign. - Reactie op een publicatie van het BFT over de rol van de notaris bij aandelenoverdracht


De schrijfster bespreekt de jaarrekeningverplichtingen van vennootschappen in het zicht van ontbinding en tijdens de Boek 2 BW-vereffening. Het bestuur heeft zowel belang bij het nakomen van de jaarrekeningverplichtingen ter zake van het boekjaar dat verstrijkt voor de beoogde datum van ontbinding als bij het opmaken van een tussentijdse vermogensopstelling die het lopende boekjaar bestrijkt tot de ontbindingsdatum. Indien de rechtspersoon in liquidatie verkeert en ten tijde van de ontbinding nog niet aan een of meer jaarrekeningverplichtingen is voldaan dan wel tijdens de vereffening het boekjaar verstrijkt, rijst de vraag of de verplichtingen blijven bestaan en of deze bij een bevestigend antwoord overgaan van het bestuur op de vereffenaar. De schrijfster sluit af met een aantal aandachtspunten.
(WPNR 2012/6950, mr. M.Y. Nethe)

Verder lezen
Terug naar overzicht