Sign. - Rechtbank acht ‘breed moratorium’ een zwaar middel: afkoelingsperiode afgewezen (Rechtbank Gelderland 26 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3497 (publicatiedatum 5 juli 2017))


Het verzoek van de schuldenaar tot het instellen van een afkoelingsperiode wordt door de rechtbank afgewezen omdat uit de beslagvrije voet niet alle lopende verplichtingen kunnen worden voldaan. Gelet hierop zouden tijdens een breed moratorium nieuwe schulden ontstaan. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat de noodzaak niet voldoende aannemelijk is gemaakt, en dat het een zwaar middel is omdat het schuldeisers afhoudt van hun bevoegdheid tot verhaal.

Het verzoek strekt ertoe dat ten behoeve van schuldenaar een afkoelingsperiode als bedoeld in artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening juncto artikel 2 van het Besluit wordt uitgesproken. Tijdens een dergelijke afkoelingsperiode kunnen schuldeisers elke bevoegdheid tot verhaal op de goederen van de schuldenaar en tot opeising van goederen die zich in de macht van de schuldenaar bevinden niet uitoefenen. Volgens de toelichting bij het verzoek is de schuldenaar toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het college heeft de noodzaak van de afkoelingsperiode ten behoeve van een succesvol schuldhulpverleningstraject toegelicht en daartoe het volgende aangevoerd.

Sinds 30 maart 2017 verkeert schuldenaar in een stabiele financiële situatie, terwijl beslaglegging op het inkomen van de schuldenaar tot destabilisatie leidt. Beslaglegging betekent in dit geval dat de gehele schuldregeling zal mislukken omdat er onvoldoende middelen beschikbaar blijven om alle financiële verplichtingen na te komen, waardoor er nieuwe schulden ontstaan.

Ter zitting heeft het college van B&W hieraan toegevoegd dat de afkoelingsperiode noodzakelijk is omdat schuldenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen uit de beslagvrije voet. Tot de betalingsverplichtingen van schuldenaar behoren onder meer een alimentatieplicht en zakelijke reiskosten. Het college heeft voorts aangevoerd dat tijdens de afkoelingsperiode het vrij te laten bedrag (VTLB) als uitgangspunt moet dienen. In de berekening van het…

Verder lezen
Terug naar overzicht