Sign. - Rechtmatig belang bij openbaarmaking


Aan het boetebesluit heeft de AFm ten grondslag gelegd dat uit onderzoek is gebleken dat verzoekster in 2009 en 2010 onvoldoende informatie heeft verstrekt aan deelnemers bij beëindiging van deelname aan een pensioencontract, wat een overtreding is van art. 39 Pw. De voorzieningenrechter stelt voorop dat hij niet de zienswijze van verzoekster deelt dat art. 188 Pw strekt tot de bescherming van de belangen van uitsluitend de pensioen- of aanspraakgerechtigden die direct bij de overtreding waarvoor de boete is opgelegd betrokken waren. Ook indien aangenomen kan worden dat alle gewezen deelnemers in pensioenregelingen die door verzoekster worden beheerd inmiddels volledig en juist zijn geïnformeerd, kan nog een rechtmatig belang resteren bij de openbaarmaking van het boetebesluit, zoals het belang van pensioen- en aanspraakgerechtigden in het algemeen, dat de AFm scherp toezicht houdt op duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking bij beëindigingsbrieven en het belang dat deelnemers van bij verzoekster ondergebrachte pensioenen alert worden op de informatieverstrekking.
(Vrzngr. Rb. Rotterdam 29 februari 2012, LJN BW3239, «JOR» 2012/215)

Verder lezen
Terug naar overzicht