Sign. - Redelijkheid en billijkheid en het evenredigheidsbeginsel, in het bijzonder in de verhouding van aandeelhouders tot het bestuur


De schrijver onderzoekt de veranderende rol van de redelijkheid en billijkheid in het vennootschapsrecht. Naast de traditionele interpreterende, aanvullende en corrigerende functies, vervullen de redelijkheid en billijkheid in vennootschapsverhoudingen vooral een gedragsregulerende rol. Zij bevorderen dat belangenconflicten op een evenwichtige wijze worden beslecht. Zo is het evenredigheidsbeginsel behulpzaam bij het overbruggen van belangenconflicten tussen aandeelhouders en bestuurders. Op basis van het evenredigheidsbeginsel werkt de schrijver vier gezichtspunten uit. Het evenredigheidsbeginsel en de vier daaruit afgeleide gezichtspunten bieden volgens de schrijver geen hard and fast rules, maar kunnen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen enig houvast bieden bij het bepalen van hun gedrag. Het evenredigheidsbeginsel schept een formeel afwegingskader waardoor de rechtsonzekerheid enigszins wordt ingeperkt. (Ondernemingsrecht 2011, 124, mr. J.M. de Jongh)

Verder lezen
Terug naar overzicht