Naar de inhoud

Sign. - Reflexwerking 7:274c BW (Rechtbank Amsterdam 15 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6039)

De verhuurder (een woningstichting) vordert dat de huurder van een woning tot ontruiming veroordeeld wordt. De verhuurder voert daartoe aan dat sprake is van verhuur die naar aard van korte duur is als bedoeld in artikel 7:232 lid 2 BW, althans dat huurder in strijd met de redelijkheid en billijkheid handelt door zich op huurbescherming te beroepen. De huurovereenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat sprake is van tijdelijke verhuur, te weten tot zes maanden nadat huurder 26 jaar is geworden. Daaraan ligt een convenant ten grondslag met de gemeente Amsterdam dat beoogt de doorstroming van jongeren te bevorderen. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake is van verhuur die naar aard van korte duur is, omdat de huurovereenkomst meer dan drie jaar heeft geduurd. De kantonrechter oordeelt dat een beroep op huurbescherming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is nadat de huurder 28 jaar is geworden. De reden daarvan is dat de verhuurder op grond van het sinds 1 juli 2016 geldende artikel 7:274c BW de mogelijkheid heeft woningen aan jongeren onder 28 jaar tijdelijk te verhuren. De kantonrechter wijst de gevorderde ontruiming met ingang van november 2017 toe.