Sign. - Regeling deeltijd-WW wordt beperkt verlengd; publicatie overige arbeidsmarktmaatregelen


De regeling deeltijd-WW, die op 1 april 2010 afloopt, wordt beperkt verlengd tot 1 juli 2011. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner ingestemd met verlenging van de regeling. Alleen bedrijven die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van deeltijd-WW of werktijdverkorting kunnen na 1 april 2010 deeltijd-WW aanvragen. Het zal dan vooral gaan om bedrijven in de bouw en de scheepsbouw, die pas vooral dit jaar geconfronteerd worden met de gevolgen van de economische crisis. Afhankelijk van het percentage werknemers waarvoor deeltijd-WW wordt aangevraagd, eindigt de regeling op 1 januari, 1 april of 1 juli 2011.
De ministerraad heeft ook ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de brief lsquoOp weg naar herstelrsquo waarin de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt wordt toegelicht. Daarnaast worden hierin de maatregelen voor de arbeidsmarkt genoemd die noodzakelijk zijn om het beginnend economisch herstel te ondersteunen en de arbeidsmarkt in de toekomst te versterken. Naast verlenging van de deeltijd-WW is dat het stimuleren van de dynamiek van de arbeidsmarkt en het ondernemerschap. Zo treft het kabinet verdere maatregelen om zzprsquoers beter te ondersteunen in tijden van economische achteruitgang. De regeling voor het starten vanuit de WW als zelfstandige ondernemer wordt eenvoudiger. Hiertoe wordt een wetsvoorstel voorbereid dat regelt dat inkomsten niet langer achteraf hoeven te worden gekort, maar dat vooraf rekening wordt gehouden met inkomsten. Er komt een digitaal informatieloket specifiek voor zzprsquoers.
Het kabinet stelt geld beschikbaar voor een wettelijk experiment waarin werkgevers en werknemers in de regio ndash met steun van de overheid ndash werknemers die ontslagen dreigen te worden tijdig aan een andere baan…

Verder lezen
Terug naar overzicht