Naar de inhoud

Sign. - Regelingen gezondheidszorg per 1 januari van Zorginstituut Nederland naar CAK

Per 1 januari 2017 zal het CAK de regelingen voor wanbetalers, onverzekerden, mensen die in het buitenland wonen, gemoedsbezwaarden en onverzekerde vreemdelingen gaan uitvoeren. Het Zorginstituut Nederland is de huidige uitvoerder van deze vijf wettelijke regelingen. De overheid wil de uitvoering van regelingen op het gebied van de gezondheidszorg zoveel mogelijk onderbrengen bij één organisatie. Dat is duidelijker voor de burger. Daarnaast vindt de minister van VWS dat de uitvoering van deze regelingen beter past bij het CAK omdat het uitvoeringsregelingen zijn met veelvuldig klantcontact en forse ICT-ondersteuning. De medewerkers van het Zorginstituut Nederland die de regelingen uitvoeren, verhuizen mee naar het CAK. Dat geldt ook voor de ICT-systemen en de data. Zo moet een goede uitvoering van de regelingen geborgd blijven.

Het CAK voert op dit moment al taken uit op het gebied van de gezondheidszorg. Zo stelt het CAK eigen bijdragen vast voor de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning en int zij deze bijdragen. Daarnaast legaliseert het CAK verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland. Het Zorginstituut Nederland heeft naast de uitvoering van de vijf wettelijke regelingen tot taak te adviseren over welke zorg tot het basispakket behoort. Daarnaast brengt het Zorginstituut Nederland adviezen uit aan de minister van VWS over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het basispakket.

Eén van de regelingen die het CAK zal gaan uitvoeren, is de wanbetalersregeling. Deze regeling is neergelegd in de Zvw en bepaalt dat mensen die al zes maanden hun premie niet hebben betaald door de zorgverzekeraars worden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut Nederland legt deze verzekerden een zogenoemde bestuursrechtelijke premie op. …