Sign. - Rekening houden met elkaars belangen


De vennootschap heeft twee bestuurders, tevens aandeelhouders in de verhouding 49%-51%. De gang van zaken rond de detachering van een werknemer van een aan de 51%-aandeelhouder gelieerde rechtspersoon bij de vennootschap roept de vraag op of die aandeelhouder/bestuurder de belangen van die rechtspersoon en de belangen van de vennootschap wel naar behoren gescheiden heeft gehouden. Voorts houdt de gang van zaken met betrekking tot het gebruik door deze rechtspersoon van de contracten van de vennootschap aanwijzingen in dat de 51%-aandeelhouder/ bestuurder het belang van die rechtspersoon heeft laten voorgaan boven dat van de vennootschap. Zelfs dringt zich de vraag op of deze aandeelhouder hiermee voor bereidingen heeft getroffen om door middel van bedoelde rechtspersoon activiteiten te ontplooien die concurreren met die van de vennootschap. Verder blijkt dat de 49%-aandeelhouder/bestuurder (verzoeker) niet op de hoogte was van besluiten betreffende vergoedingen aan voormelde rechtspersoon voor het gebruik van faciliteiten en de (verhoging van de) managementfee van de 51%-aandeelhouder. Die laatste heeft gesteld dat de 49%-aandeelhouder/ bestuurder geen aanspraak kon maken op die informatie en daarmee miskend dat haar medebestuurder recht heeft op alle informatie die deze voor een goede uitoefening van zijn bestuurstaak nodig heeft. Voorts heeft de besluitvorming betreffende de managementvergoeding niet voldaan aan de wettelijke en statutaire eis dat deze bezoldiging door de ava wordt vastgesteld. Ten slotte bestaat onwenselijke onzekerheid over de samenstelling van de organen van de vennootschap wat betreft de positie van de 49%-aandeelhouder als medebestuurder (die is uitgeschreven uit het handelsregister) en de voortzetting van het aandeelhouderschap van de 51%-aandeelhouder. Er zijn redenen om…

Verder lezen
Terug naar overzicht