Sign. - Renteloze lening en legitimaris


Hoewel het betalen van rente over een schuld meestal vooral vanuit de fiscale hoek wordt bezien, kan de hoogte daarvan ook civielrechtelijke gevolgen hebben. In dat kader besteedt de auteur aandacht aan de vraag wat het overeenkomen van een 0% rente over een geldlening tijdens leven gesloten tussen de ouders en een van hun kinderen voor consequenties heeft voor de andere kinderen. Vormt de renteloosheid een inkortbare gift?

(mw. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, JBN – Juridische Berichten voor het Notariaat 2013/6)

Verder lezen
Terug naar overzicht