Sign. - Reparatie ongelijke behandeling door cao


Bij inschaling door KLM van werknemers in vaste dienst als cabinepersoneel is ten onrechte bepaalde voorervaring niet meegenomen, hetgeen ongeoorloofd indirect onderscheid op grond van geslacht tot gevolg heeft gehad. KLM heeft dit willen herstellen door met de zeer representatieve vakbond VNC een collectieve reparatieregeling overeen te komen. FNV, die niet was betrokken bij deze regeling, acht deze regeling voor enkele van haar leden onvoldoende en vordert een voor deze leden gunstigere inschaling. Het hof oordeelt dat te billijken valt dat KLM genoemde reparatie collectief heeft willen invullen. Aan deze collectieve regeling dient waarde te worden gehecht. Er dient van te worden uitgegaan dat toepassing van de collectieve regeling in beginsel de indirecte discriminatie repareert, tenzij deze toepassing in individuele gevallen tot een te grote discrepantie leidt tussen de jaren dat betrokkene voor KLM heeft gewerkt en de intensiteit van die werkzaamheden enerzijds en de inbouw van anciënniteit in het salaris conform de regeling anderzijds.

(Hof Amsterdam 8 mei 2008, RAR 2009, 29) 

(Hof Amsterdam 8 mei 2008, RAR 2009, 29)

Verder lezen
Terug naar overzicht