Sign. - Richtlijn 2011/35/EU vervangt Derde richtlijn (richtlijn 78/855/eeg)


De Derde richtlijn betreffende fusies van naamloze vennootschappen is op 9 oktober 1978 tot stand gekomen. Met deze richtlijn werd de rechtshandeling van juridische fusie geïntroduceerd in de wetgevingen van de lidstaten van de toenmalige EEG of, als zij al voorzagen in wetgeving omtrent de juridische fusie, geharmoniseerd. De richtlijn is daarna vele malen gewijzigd, wat de leesbaarheid niet ten goede is gekomen. Om deze reden is met Richtlijn 2011/35/EU tot (her)codificatie van de richtlijn overgegaan. De schrijver bespreekt een en ander kort. (Ondernemingsrecht 2011, 97, mr. E.R. Roelofs)

Verder lezen
Terug naar overzicht