Sign. - Richtlijn 2012/30/Eu codificeert tweede EEG-richtlijn betreffende kapitaalbescherming


Vanwege de vele wijzigingen die zijn doorgevoerd in de tweede EEG-Richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht moest ter wille van de duidelijkheid tot een herschikking van de richtlijn worden overgegaan. De oorspronkelijke richtlijn is daarom ingetrokken en een nieuwe versie is op 14 november 2012 gepubliceerd (2012/30/EU). Van een inhoudelijke wijziging is geen sprake. De schrijfster bespreekt kort de achtergronden van de verschillende wijzigingen. Ook geeft zij aan op welke punten de tekst van de richtlijn met de recente codificatie van de wijzigingen is geactualiseerd.

(Ondernemingsrecht 2013, 54, prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra)

Verder lezen
Terug naar overzicht