Sign. - Richtlijn 2012/6/EU: Micro-entiteiten


De schrijver bespreekt kort Richtlijn 2012/6/ EU, die de Vierde EEG-Richtlijn heeft gewijzigd. Aan de lidstaten is de bevoegdheid gegeven om rechtspersonen en vennootschappen die onder de werking van de Vierde EEG-Richtlijn vallen en waarvan geen effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, verdergaande verlichtingen in hun financiële verslaggeving toe te staan indien zij als zeer klein zijn aan te merken.
(Ondernemingsrecht 2012, 124, mr. H. Beckman)

Verder lezen
Terug naar overzicht