Sign. – Rifgat


Auteur gaat in op Hof ’s-Hertogenbosch 17 december 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:5265. Het betreft de uitspraak na verwijzing door ons hoogste rechtscollege op grond van HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677 (Rifgat), waarin werd bepaald dat een besluit tot herroeping van een ontbindingsbesluit onder zekere voorwaarden is toegestaan. Een dergelijk herroepingsbesluit moet door de rechter worden getoetst.

Het hof komt met een aantal (opmerkelijke) nieuwe eisen waaraan een herroepingsbesluit dient…

Verder lezen
Terug naar overzicht