Sign. - Samenloop schuldsanering en kinderalimentatie


De vrouw vraagt kinderalimentatie van de man, die in de WSNP zit. Ten tijde van de scheiding heeft zij geen kinderalimentatie verzocht, omdat de man een huwelijkse schuld overnam en daardoor geen draagkracht had. De WSNP is op de man van toepassing geworden vóór 1 juli 2010; er is nimmer een verzoek gedaan aan de rechter-commissaris rekening te houden met een onderhoudsverplichting jegens de kinderen. Naar aanleiding van de uitspraak HR 18 november 2011 (LJN BU4937) is de richtlijn van Recofa aangepast. In elke individuele situatie dient de rechter-commissaris te beslissen of en in hoeverre met een onderhoudsverplichting jegens minderjarige kinderen rekening wordt gehouden. Niet valt uit te sluiten dat dit ook kan in situaties waarin nog geen bedrag was vastgesteld op het moment waarop de WSNP van toepassing werd. De familierechter dient op grond van behoefte en draagkracht te beslissen of er gronden bestaan een bijdrage op te leggen. Nu de noodzaak en redelijkheid van de schulden gedeeltelijk niet is komen vast te staan, wordt met een lagere aflossing rekening gehouden, waardoor enige draagkracht resteert. De totale draagkracht vanaf indiening verzoekschrift tot vermoedelijk einde van de WSNP wordt gedeeld op het aantal maanden waarin in het vrij te laten bedrag nog rekening gehouden zou kunnen worden met de verplichting om de draagkracht per maand vast te stellen. Vervolgens wordt de zaak aangehouden om de man in de gelegenheid te stellen de rechter-commissaris te vragen met dit bedrag, dan wel enig bedrag, aan kinderalimentatie rekening te houden. Artikel 1:392 BW.

(Rechtbank Zutphen 27 maart 2012, LJN BW4375)

Verder lezen
Terug naar overzicht