Sign. - Samenloop tussen de onzakelijke geldlening en het fiscale-eenheidsregime


De (af)waardering van onderlinge vorderingen en schulden tussen vennootschappen die deel uitmaken van eenzelfde fiscale eenheid is van belang bij zowel het aangaan als het verbreken van de fiscale eenheid. De auteur bespreekt aan de hand van jurisprudentie van de Hoge Raad van 25 november 2011 de samenloop tussen verschillende fiscale eenheidsvoorschriften en de zogenoemde onzakelijke geldlening, welke bij een vennootschapsbelastingplichtige crediteur onder omstandigheden niet ten laste van de winst kan worden afgewaardeerd.
(WFR 2012, 6972, I.M. de Groot)

Verder lezen
Terug naar overzicht