Naar de inhoud

Sign. - Samenwerking tegen prijsstijging dure medicijnen

De steeds verder stijgende kosten voor medicatie vormen een dreiging voor betaalbare zorg. In de strijd tegen deze prijsstijging heeft de minister daarom verschillende initiatieven ontwikkeld. Onder andere is het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen opgericht van waaruit in samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders weerstand wordt geboden aan de marktontwikkelingen. Daarnaast zijn er ziekenhuizen die samenwerken in de strijd tegen dure medicijnen.

Recentelijk heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bovendien, tegen verwachting, goedkeuring gegeven voor de gezamenlijke inkoop door ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Deze goedkeuring heeft ertoe heeft geleid dat het voornemen tot samenwerking dat bestond tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen ook in de praktijk gebracht kan worden. Deze samenwerking richt zich op de onderhandeling over medicijnen voor patiënten met leukemie, zogenoemde hematologische medicijnen. De kosten voor die groep liggen rond de € 30 miljoen per jaar. Dat is een fractie van de totale uitgaven aan dure geneesmiddelen: die lopen tegen de € 2 miljard per jaar. Het betreft hier in beginsel nog geen medicijnen waar farmaceutische bedrijven een monopolie op hebben.

Inmiddels willen zorgverzekeraars ook gezamenlijk optrekken in onderhandelingen over farmaceutische middelen waar de fabrikant wél een monopolie op heeft. Met name ten aanzien van geneesmiddelen die relatief kort op de markt zijn en waar de fabrikant nog patent op heeft willen zorgverzekeraars de kosten omlaag proberen te krijgen. Helaas komt het regelmatig voor dat fabrikanten patenten en monopolies kunstmatig verlengen. Dit doet zij bijvoorbeeld door een andere toedieningsvorm of dosering op de markt te brengen. Uitgangspunt voor de fabrikant is het creëren van een monopolistisch model, dit is lucratief en beperkt de onderhandelingspositie. Demissionair minister Schippers wil al langer dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen…