Sign. - Schadevergoeding bij aansprakelijkheid van executeur


De rechter heeft geoordeeld dat de executeur een onrechtmatige daad jegens de erfgenamen heeft gepleegd en persoonlijk aansprakelijk is voor schade die de erfgenamen lijden.

De Rechtbank Amsterdam 22 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2713, onderzoekt of het toekennen van een volledige schadevergoeding aan de erfgenamen in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen leidt, zoals de executeur meent. De executeur beroept zich onder andere op de redelijkheid en billijkheid die voor deelgenoten geldt ex art. 3:166 lid 3 BW. Volgens

Verder lezen
Terug naar overzicht