Sign. - Schadevergoeding voor zittende aandeelhouders bij misleidende berichtgeving


Een beursvennootschap kan door middel van haar berichtgeving een misleidend positieve voorstelling van zaken geven. De schrijvers bespreken de vraag of op dat moment zittende aandeelhouders schadevergoeding kunnen vorderen van de vennootschap, indien zij stellen dat zij door de misleiding hun aandelen te laat hebben verkocht en hierdoor schade hebben geleden. Zij komen tot de conclusie dat de proceskansen van deze aandeelhouders niet groot zijn. Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste is het bewijs van het causaal verband tussen de misleiding en de beleggingsbeslissing problematisch. Ten tweede zal een redelijke toerekening van de schade tot gevolg hebben dat slechts in bepaalde gevallen schadevergoeding kan worden toegekend.
(Ondernemingsrecht 2013, 2, mr. B.J. de Jong en mr. drs. A.C.W. Pijls )

Verder lezen
Terug naar overzicht