Sign. - Schadevergoeding VPV


Zijn DNB en AFM aansprakelijk voor de schade die eisers stellen te hebben geleden als gevolg van de aanwijzingen van DNB en AFM die in 2003 hebben geleid tot het ontslag van eisers als bestuurders van de kredietinstelling Veer Palthe Voûte NV (VPV). Aansprakelijkheid voor de vanaf 11 februari 2005 onderscheidenlijk 30 maart 2006 geleden schade? Eisers klagen dat het hof door te oordelen dat DNB en AFM niet aansprakelijk zijn voor de door eisers geleden schade, heeft miskend dat het dit oordeel niet had mogen baseren op de veronderstelling dat VPV na kennisname van de strafvonnissen tot ontslag zou zijn overgegaan, aangezien ten gevolge van het onrechtmatige handelen van AFM en DNB gelegen in het geven van de door het CBb herroepen aanwijzingen, niet meer met zekerheid valt vast te stellen of wel ontslag zou zijn gevolgd als AFM en DNB niet onrechtmatig zouden hebben gehandeld. De klacht faalt. indien zich na een schadeveroorzakende gebeurtenis waarvoor iemand aansprakelijk is jegens de benadeelde een latere gebeurtenis voordoet die dezelfde schade zou hebben veroorzaakt als die schade niet reeds was ontstaan, doet dat niet af aan de reeds gevestigde verplichting tot schadevergoeding van de voor de eerste gebeurtenis aansprakelijke persoon, behalve in gevallen waarin het gaat om voortdurende schade en de latere gebeurtenis voor risico van de benadeelde komt. Het hof heeft kennelijk, en niet onbegrijpelijk, geoordeeld dat de strafvonnissen aangemerkt moeten worden als een dergelijke latere gebeurtenis die voor risico van Voûte onderscheidenlijk Palthe komt, en dat die strafvonnissen voor hen tot ontslag en derhalve vanaf dat moment tot dezelfde, voortdurende, schade zouden hebben geleid. Het hof heeft de gedingstukken aldus kunnen opvatten dat deze toezichthouders zich beide…

Verder lezen
Terug naar overzicht