Sign. - Schending goed werknemerschap wegens proeftijdontslag leidt niet tot schadeplichtigheid wegens ontbreken causaal verband


Werknemer is op 1 maart 2002 in dienst getreden van Bezo. Op 25 maart 2002 heeft werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd en is hij in dienst van Bazn getreden. Bezo vordert onder meer € 18.000 aan schadevergoeding wegens gederfde winst (mislopen opdracht van Bazn). Het hof heeft de vordering van Bezo afgewezen, stellende dat de werknemer zich wellicht schuldig heeft gemaakt aan schending van goed werknemerschap, maar dat gebleken is dat Bazn sowieso geen opdracht aan Bezo zou hebben gegund. Daardoor is van een causaal verband tussen de gedraging van de werknemer en de geleden schade geen sprake en kan de vraag naar schadeplichtigheid in het midden blijven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de gevorderde kosten van werving en selectie. De Hoge Raad oordeelt tot verwerping van het hiertegen gerichte beroep in cassatie op grond van art. 81 RO. 

Verder lezen
Terug naar overzicht