Sign. - Schending van zowel onderzoeksplicht als waarschuwingsplicht


Op de bank rustte een bijzondere zorgplicht jegens X als particuliere belegger. Onderdeel van die zorgplicht was dat de bank vooraf naar behoren onderzoek moest doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van X en dat zij hem moest waarschuwen voor de bijzondere risico's die aan de handel in opties en futures zijn verbonden en voor het feit dat de voorgenomen beleggingsstrategie niet paste bij zijn financiële mogelijkheden of doelstellingen, zijn risicobereidheid of zijn deskundigheid. De bank is in haar onderzoeksplicht tekortgeschoten. Zij heeft een beroep gedaan op het door haar ingevulde 'Beleggings Inventarisatie formulier' van 12 oktober 2000. Dit formulier zou door X zijn gezien en voor akkoord zijn getekend. Het formulier vermeldt onder andere dat (i) het pensioen van X is geregeld, (ii) het om vrij vermogen gaat, (iii) X veel ervaring met beleggen heeft, (iv) de beleggingshorizon meer dan 15 jaar is en (v) dat het doelrisicoprofiel "offensief/ zeer offensief" luidt. Verder verwijst de bank naar een schriftelijke bevestiging van het doelrisicoprofiel, bij brief van dezelfde datum én naar het feit dat het profiel vermeld stond op de naar X verzonden portefeuilleoverzichten. Het hof heeft overwogen dat het enkele feit dat de bank dit formulier op een bepaalde wijze heeft ingevuld, niets zegt over het antwoord op de vraag of hieraan enig (voldoende) onderzoek door de bank is voorafgegaan en dat de bank met dit formulier het verwijt van X op dit punt dan ook niet heeft weerlegd. Dit oordeel van het hof met betrekking tot het formulier moet gezien worden tegen de achtergrond van het vaststaande feit dat dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht