Sign. - Schenking of lening?


Ten aanzien van zowel de schenking als de lening heeft de curator gemotiveerd gesteld dat als gevolg hiervan de schuldeisers zijn benadeeld. Gedaagde (in reconventie) heeft dit niet betwist en geoordeeld wordt dat indien sprake is van schenking of van een niet-zakelijke lening – zonder afspraken ter zake rente en aflossing – die niet is terugbetaald, de schuldeisers in het faillissement van failliet zijn benadeeld. De curator heeft voorts gemotiveerd gesteld dat failliet wetenschap had van die benadeling. Gedaagde heeft die stelling evenmin betwist, zodat deze vaststaat. Uitsluitend indien sprake is van een rechtshandeling anders dan om niet, is voor vernietiging ook wetenschap van benadeling aan de zijde van gedaagde vereist. Zowel ten aanzien van een schenking als ten aanzien van de onderhavige lening is sprake van een rechtshandeling om niet. Met betrekking tot een lening geldt dat deze als rechtshandeling om niet is aan te merken, tenzij een tegenprestatie, anders dan teruggave van het geleende, zoals betaling van rente is overeengekomen. De curator heeft onbetwist gesteld dat ter zake de lening door failliet aan gedaagde geen betaling van rente is overeengekomen. Voorts is gesteld noch gebleken dat een andere tegenprestatie is overeengekomen. In het midden kan derhalve blijven of gedaagde wetenschap van benadeling van de schuldeisers had of behoorde te hebben. Uit het voorgaande volgt dat, indien de curator slaagt in het bewijs van haar stelling dat sprake is van een schenking, dan wel een lening door failliet aan gedaagde, voldaan is aan de vereisten voor vernietiging op grond van art. 42 lid 1 Fw. (Rb. Rotterdam 1 september 2010, «JOR» 2011/199 )

Verder lezen
Terug naar overzicht