Sign. - Schorsing vooruitlopend op ontbinding, wedertewerkstelling


De eiser verricht vanaf 1995, al dan niet via zijn B.V. werkzaamheden ten behoeve van en in samenwerking met de (voormalige) vennootschap(pen) van de directeur van Ice-World. Door die werkzaamheden is eiser ontslagen door zijn toenmalige werkgever, de Gemeente Etten-Leur per augustus 2007. Vervolgens is eiser op 1 februari 2008 bij Ice-World Benelux en per 1 juli 2009 bij Ice-World International in de functie van Manager Operations.
Op 20 januari 2011 is eiser per direct vrijgesteld van werk en op 21 januari 2011 is dat bevestigd, alsmede dat het besluit was genomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De eiser heeft zich daartegen verzet en aangeboden om zijn werkzaamheden te hervatten.
De werkgever verzoekt om ontbinding en vooruitlopend daarop verzoekt de eiser in kort geding om wedertewerkstelling. De werkgever stelt dat de werknemer al langere tijd niet goed functioneert en dat zij getracht heeft dat op aardige wijze kenbaar te maken.
De kantonrechter oordeelt dat voorafgaand aan de vrijstelling niet met eiser is gesproken over het beweerde disfunctioneren en dat hij daardoor niet de mogelijkheid heeft gehad dat functioneren te verbeteren, terwijl dat wel van een goed werkgever verwacht mag worden. De in de loop van de procedure uiteenlopende redenen zijn niet voldoende met eiser gecommuniceerd.
Er was geen deugdelijke reden om eiser vrij te stellen, zodat de gevorderde wedertewerkstelling wordt toegewezen met een dwangsom van € 1.000 per dag als de werkgever daar niet aan voldoet.

(Vzngr. Breda 10 maart 2011, LJN BP7689)

(Vzngr. Breda 10 maart 2011, LJN BP7689)

Verder lezen
Terug naar overzicht