Sign. - Schriftelijkheidsvereiste van het concurrentiebeding


De auteur analyseert het arrest Philips/Oostendorp («JAR» 2008/113). Volgens de auteur staat het oordeel van de Hoge Raad op gespannen voet met de bedoeling van de wetgever en eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad. Hoewel de Hoge Raad heeft aanvaard dat een verwijzing naar een als bijlagen meegezonden algemene regeling van arbeidsvoorwaarden voldoende schriftelijk is overeengekomen, voegt de auteur als aanvullende voorwaarde hieraan toe dat de werknemer wel voldoende in staat gesteld moet zijn geweest het document te bestuderen. 

A.R. Houweling

Verder lezen
Terug naar overzicht