Sign. - Schuldeisers stemmen ondanks stemafspraak tegen akkoord


Kemmler en Omega group hebben als (voorwaardelijk) schuldeisers de bevoegdheid tegen het akkoord te stemmen. Zij kunnen ter verificatievergadering beslissen op welke wijze zij van deze bevoegdheid gebruik maken, zelfs als dat zou inhouden dat zij handelen in strijd met een uit een eerder ter verificatievergadering gemaakte stemafspraak voortvloeiende verplichting. Daarbij is van belang dat tussen het moment waarop een stemafspraak wordt gemaakt en het moment waarop zij daadwerkelijk hun stem kunnen uitbrengen, zich nog verschillende feiten en omstandigheden kunnen voordoen die invloed kunnen hebben op hun keuze. Kemmler en Omega kunnen echter niet van hun bevoegdheid gebruik maken op een wijze die misbruik van die bevoegdheid zou opleveren, in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, of jegens de schuldenares, de curator of andere schuldeisers onrechtmatig is. Op basis van het aangeboden akkoord ontvangen de schuldeisers slechts een gedeelte van hun vordering en verlenen zij voor het overige kwijting. Het akkoord, in het geval dat wordt aangenomen door een bepaalde meerderheid van schuldeisers en daarmee verbindend is voor de minderheid, maakt derhalve een inbreuk op het beginsel dat elke schuldeiser volledige voldoening van zijn vordering kan verlangen. Het belang van Kemmler en Omega bij verwerping van het akkoord is hiermee in beginsel gegeven. In het onderhavige geval zijn de schuldenares en haar bestuurder verwikkeld in een procedure tegen Omega. Kemmler heeft zich aan de zijde van Omega geschaard en Wieringerwaard trekt zich de belangen van de bestuurder en de schuldenares aan. Bij de aanvaarding of verwerping van het akkoord spelen op de achtergrond de belangen van de betrokkenen bij de procedures. Kemmler en Omega zijn, nadat zij hadden ingestemd met de stemafspraak, tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht