Sign. - Schuldsanering staat aan executieveiling niet in de weg


Verzoekers hebben een substantiële achterstand in hun betalingen aan de hypotheekhouder, op grond waarvan de laatste de executieveiling in gang heeft gezet. Dat recht komt haar onder die omstandigheid als separatist toe, niet alleen buiten een situatie van insolventie, maar ook – op basis van art. 57 jo. 299 Fw – tijdens de WSNP. Om die reden ziet de rechtbank geen aanleiding om in afwachting van de gevraagde beslissing tot toepassing van de WSNP een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek tot het toepassen van art. 287b Fw is niet ingediend. Een moratorium in de zin van art. 287b Fw, strekkende tot van toepassing verklaring van art. 305 Fw, kan ook alleen worden verzocht door de schuldenaar die huurder is. aangezien verzoekers geen huurders maar eigenaren zijn, staat hun een dergelijk verzoek niet open. (Rb. Haarlem 10 november 2010, LJN BO4561, «JOR» 2012/126)

Verder lezen
Terug naar overzicht