Sign. - Selectieve betaling in het zicht van faillissement


Vaak lost een vennootschap – in het zicht van faillissement – nog snel een schuld aan de directeur van die vennootschap af. Men is zich over het algemeen bewust dat aan dergelijke betalingen bepaalde risico's kleven. De schrijver stelt de vraag hoe groot die risico's nu eigenlijk zijn en bespreekt de huidige stand van zaken aan de hand van een vonnis van de Rechtbank Assen van 25 mei 2011 (LJN BT8742). (JutD 2012, nr. 1, p. 11, mr. F.F.A. Smetsers)

Verder lezen
Terug naar overzicht