Sign. - Showroommodellen


Het hof heeft kennelijk en terecht onder roerende zaken die dienen "tot stoffering" van huis of landhoef in de zin van art. 22 lid 3 IW 1990 verstaan roerende zaken die strekken tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming, waardoor dat gebouw tevens beter aan die bestemming beantwoordt. Showroommodellen – of zij nu ooit verkocht worden of niet – behoren tot de handelswaar voor de verhandeling waarvan het gebouw juist dient. Zij plegen bovendien met zekere regelmaat te worden vervangen door aan de mode van het moment of aan de eisen des tijds beantwoordende nieuwe modellen. Daarom strekken zij niet tot een enigszins duurzaam gebruik van de winkel of showroom waarin zij zijn opgesteld. Zij dienen derhalve niet tot stoffering als in art. 22 lid 3 IW 1990 bedoeld. (HR 9 december 2011, LJN BT2700, «JOR» 2012/33)

Verder lezen
Terug naar overzicht