Sign. - SNS-constructie in strijd met verschillende gedragsregels (


De Stichting Claim SNS/Bos & Partners verwijt SNS Bank NV en SNS Global Custody BV dat zij in samenspraak met Bos & Partners voor cliënten heeft belegd in fondsen die voor deze cliënten ongeschikt en op individuele basis niet toegankelijk waren, met gebruikmaking van kunstgrepen om die toegankelijkheid toch (feitelijk) te bewerkstelligen, zonder deze cliënten daarover adequaat te informeren (de SNSconstructie). Hoeksteen van deze werkwijze is de afstemming tussen SNS Bank c.s. en Bos & Partners, erop gericht dat cliënten van Bos & Partners zoveel als mogelijk, conform de adviezen van Bos & Partners, belegden via SNS Bank c.s. Daartoe bestond voor beide partijen noodzaak, gezien de hoge minimuminleg van de fondsen, zodat de beleggingen slechts konden worden geeffectueerd indien de cliënten gezamenlijk via één tussenpersoon (SNS Bank c.s.) zaken zouden doen. De rechtbank wijst de vorderingen jegens SNS Global Custody af, nu zij volgens de effectenbemiddelingsovereenkomsten (uitsluitend) als bewaarder van deelnemingsrechten fungeert. De dienstverlening ten aanzien van de verwerving, vervreemding en het beheer van de deelnemingsrechten valt onder de verantwoordelijkheid van SNS Bank. Het aanbiedverbod in de relevante periode beschikten SNS Bank c.s. noch de fondsen over een vergunning in de zin van art. 4 Wtb/2:65 Wft. Ter zake van de transacties die SNS Bank c.s. ten behoeve van de cliënten in de rechten van deelneming hebben verricht, golden geen uitzonderingen op of vrijstellingen, ontheffingen of niettoepasselijkheden van art. 4 Wtb/2:65 Wft. Het aanbiedverbod is niet reeds overtreden door de enkele omstandigheid dat SNS…

Verder lezen
Terug naar overzicht