Sign. - Sociaal plan met verschillende regelingen voor 55-plussers en jongeren


Sociaal plan geeft 55-plussers recht op herplaatsingsinspanning en suppletie, jongeren op kantonrechtersformule (C = 1,75). De CGB vond dit strijdig met de WGBL (oordeel 2005-255). Het hof vindt het ontslag van een 55-plusser kennelijk onredelijk vanwege het te grote verschil tussen de beide regelingen. (Hof Amsterdam 26 juni 2008, RAR 2009, 30)

Verder lezen
Terug naar overzicht