Sign. - Spaanse moedervennootschap heeft recht op teruggaaf dividendbelasting


Belanghebbende, een Spaanse vennootschap, houdt 5,48% van de aandelen in een Nederlandse NV die in de jaren 2003-2005 dividenden heeft uitgekeerd. Conform het belastingverdrag Nederland-Spanje is op deze dividenduitkeringen 15% dividendbelasting ingehouden. Naar aanleiding van later gewezen jurisprudentie van het Hof van Justitie heeft belanghebbende verzocht om teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting, terwijl een wettelijke regeling voor een dergelijk verzoek ontbreekt. Het Hof 's-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de Belastingdienst het verzoek had moeten aanmerken als een verzoek tot het uitreiken van vennootschapsbelastingaangiftebiljetten, met als doel het opleggen van nihilaanslagen vennootschapsbelasting met verrekening van de ingehouden dividendbelasting. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het hof, en oordeelt dat belanghebbende het verzoek tijdig - binnen drie jaar, conform de termijn voor binnenlands belastingplichtigen - heeft ingediend.

(HR 28 september 2012, nr. 11/00672, LJN BV1420)

Verder lezen
Terug naar overzicht