Sign. - Specifieke kenmerken


Tussen Consument en Aangeslotene bestaat een adviesrelatie. Het advies van Aangeslotene tot aankoop van de effecten is een advies geweest dat een redelijk handelend en redelijk bekwaam beleggings adviseur niet had mogen geven. De effecten wijken in een aantal opzichten af van traditionele obligaties. Uit de specifieke kenmerken van de effecten vloeien bijzondere risico's voort waardoor de effecten risicovoller zijn dan traditionele obligaties. Aangeslotene had Consument in het kader van de advisering op die afwijkende kenmerken en risico's moeten wijzen. Het is onvoldoende komen vast te staan dat Aangeslotene dit volledig heeft gedaan. Aangeslotene heeft er ondanks het voorhanden zijn van een prospectus uitdrukkelijk voor gekozen te volstaan met uitsluitend mondelinge advisering en daardoor het risico genomen dat er onenigheid met Consument zou kunnen ontstaan over de mate van informatie. De gevolgen van de verwezenlijking van dat risico komen voor rekening van Aangeslotene. Er is sprake van een onvolledig advies en Aangeslotene is in beginsel verplicht de door Consument als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden. Het had op de weg van de Consument gelegen om zich, voor de effecten te kopen, te verdiepen in de kenmerken en risico's van die effecten. Nu Consument dat heeft nagelaten heeft zij ook gedeeltelijk zelf schuld aan de door haar en de pensioen BV geleden schade. De schadevergoedingsplicht van Aangeslotene wordt verminderd met 1/3. (Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 8 november 2011, «JOR» 2012/14)

Verder lezen
Terug naar overzicht