Sign. - Splitsing en de onbereikbare vrijstelling van een accountantsverklaring


De regels over juridische splitsing kennen een aantal vrijstellingen van de verklaringen of verslagen die in beginsel door een accountant bij een juridische splitsing moeten worden afgegeven. Op 1 juli 2011 is de Wet tot wijziging van de regels van de verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen van kracht geworden, ter implementatie van Richtlijn 2009/109/Eg (de Documentatierichtlijn). Met deze richtlijn is het aantal vrijstellingen uitgebreid. De schrijver bespreekt de toepasbaarheid van deze nieuwe vrijstellingen en komt tot de conclusie dat de vrijstellingen niet bruikbaar zijn bij juridische splitsing zolang geen additionele wetswijziging heeft plaatsgevonden. (V&O 2011, nr. 12, p. 247, mr. K. Van Zundert)

Verder lezen
Terug naar overzicht